ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรา
ข้อมูลบุคลากร
ครูอุบลดอทคอม
ครูสอนดีดอทคอม
เว็บไซต์โรงเรียนในฝัน
เว็บบล็อคโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ข้อสอบออนไลน์
กลุ่มงานวิชาการ (11)
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ (0)
กลุ่มงานบุคคล (0)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (10)
กลุ่มงานวิชาการ ( 5 )
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ ( 0 )
กลุ่มงานบุคคล ( 0 )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( 0 )
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง ?
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
   
   
   
รายละเอียดกิจกรรม
 
Share ร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวให้เพื่อน 


โรงเรียนในเครือข่าย 7  โรงเรียน สพม.29 จัดเข้าค่ายภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

วันที่ 15 กันยายน  2561  ณ ห้องประชุมวิจิตรา  โรงเรียนวิจิตราพิทยา       
       


ผู้ประกาศ : . วันที่ประกาศ : 17 ก.ย.61 จำนวนอ่าน ( 227  )