ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรา
ข้อมูลบุคลากร
ครูอุบลดอทคอม
ครูสอนดีดอทคอม
เว็บไซต์โรงเรียนในฝัน
เว็บบล็อคโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ข้อสอบออนไลน์
กลุ่มงานวิชาการ (11)
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ (0)
กลุ่มงานบุคคล (0)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (10)
กลุ่มงานวิชาการ ( 5 )
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ ( 0 )
กลุ่มงานบุคคล ( 0 )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( 0 )
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง ?
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
   
   
   
รายละเอียดกิจกรรม
 
Share ร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวให้เพื่อน 


โรงเรียนวิจิตราพิทยา จัดงานเกษียณอายุราชการบุคลากร ปี 2561

วันที่ 19  กันยายน  2561

มีบุคลากรเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 12 คน (ครู 11 คน นักการ 1 คน)

ท่าน สามารถ ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการบุคลากร ปี 2561 ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/18mdwyVbq6SqWVgjZn0l40oI3gpjX_GMm?usp=sharing       
       


ผู้ประกาศ : webmaster วันที่ประกาศ : 11 ต.ค.61 จำนวนอ่าน ( 264  )