ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรา
ข้อมูลบุคลากร
ครูอุบลดอทคอม
ครูสอนดีดอทคอม
เว็บไซต์โรงเรียนในฝัน
เว็บบล็อคโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ข้อสอบออนไลน์
กลุ่มงานวิชาการ (11)
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ (0)
กลุ่มงานบุคคล (0)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (10)
กลุ่มงานวิชาการ ( 5 )
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ ( 0 )
กลุ่มงานบุคคล ( 0 )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( 0 )
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง ?
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
   
   
   
รายละเอียดกิจกรรม
 
Share ร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวให้เพื่อน 


โรงเรียนวิจิตราพิทยา จัดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 11 -17 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิจิตราพิทยา ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1rH3QdJxw9aUP_-JS0qMRIo_s5vUzELbk

       
       


ผู้ประกาศ : webmaster วันที่ประกาศ : 18 ธ.ค.61 จำนวนอ่าน ( 633  )