ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรา
ข้อมูลบุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ จำกัด
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ครูสอนดีดอทคอม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ก.ศึกษาฯ อุบลฯ
กลุ่มงานวิชาการ (12)
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ (0)
กลุ่มงานบุคคล (0)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (10)
กลุ่มงานวิชาการ ( 5 )
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ ( 0 )
กลุ่มงานบุคคล ( 0 )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( 0 )
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง ?
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
   
   
   
รายละเอียดกิจกรรม
 
Share ร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวให้เพื่อน 


การแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนวิจิตราพิทยา ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิจิตราพิทยา โรงเรียนวิจิตราพิทยา ได้รับเกียรติจากนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนวิจิตราพิทยา จึงเรียนมาเพื่อขอขอบพระคณเป็นอย่างสูง และขอขอบพระคุณคุณครูผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

       
       


ผู้ประกาศ : webmaster วันที่ประกาศ : 22 ธ.ค.62 จำนวนอ่าน ( 141  )