ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรา
ข้อมูลบุคลากร
ครูอุบลดอทคอม
ครูสอนดีดอทคอม
เว็บไซต์โรงเรียนในฝัน
เว็บบล็อคโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ข้อสอบออนไลน์
กลุ่มงานวิชาการ (11)
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ (0)
กลุ่มงานบุคคล (0)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (10)
กลุ่มงานวิชาการ ( 5 )
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ ( 0 )
กลุ่มงานบุคคล ( 0 )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( 0 )
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง ?
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
   
   
   
รายละเอียดข่าว
 
Share ร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวให้เพื่อน 


ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต 5 เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและครูผู้ควบคุมให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556
เพราะระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556

 ไฟล์แนบ !!

ผู้ประกาศ : webmaster วันที่ประกาศ : 8 พ.ย.56 จำนวนอ่าน ( 737  )