ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรา
ข้อมูลบุคลากร
ครูอุบลดอทคอม
ครูสอนดีดอทคอม
เว็บไซต์โรงเรียนในฝัน
เว็บบล็อคโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ข้อสอบออนไลน์
กลุ่มงานวิชาการ (11)
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ (0)
กลุ่มงานบุคคล (0)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (10)
กลุ่มงานวิชาการ ( 5 )
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ ( 0 )
กลุ่มงานบุคคล ( 0 )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( 0 )
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง ?
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
   
   
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในของโรงเรียน
หน้าหลัก >> ข่าวทั้งหมด
ลำดับที่
หัวข้อข่าว
วันที่
อ่าน
1
[ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ]  ตารางสอบ Pre O-Net ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559
24 พ.ย.59
787

2
[ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ]  ตัวอย่างข้อสอบแข่งขันวิชาการ53-54
19 ม.ค.57
852

3
[ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ]  ตัวอย่างข้อสอบแข่งขันวิชาการ53-54
19 ม.ค.57
870

4
[ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ]  ตัวอย่างข้อสอบแข่งขันวิชาการ49-50
19 ม.ค.57
769

5
[ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ]  ตัวอย่างข้อสอบแข่งขันวิชาการ49-50
19 ม.ค.57
726

6
[ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ]  ตัวอย่างข้อบสอบแข่งขัน 53-54
19 ม.ค.57
854

7
[ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ]  ตัวอย่างข้อสอบแข่งขันทางวิชาการ
17 ม.ค.57
783

8
[ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ]  ตัวอย่างข้อสอบแข่งขันทางวิชาการ
17 ม.ค.57
743

 แสดงหน้า : [1]