ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรา
ข้อมูลบุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯ จำกัด
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ครูสอนดีดอทคอม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ก.ศึกษาฯ อุบลฯ
กลุ่มงานวิชาการ (11)
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ (0)
กลุ่มงานบุคคล (0)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (10)
กลุ่มงานวิชาการ ( 5 )
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ ( 0 )
กลุ่มงานบุคคล ( 0 )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( 0 )
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง ?
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
   
   
   
เผยแพร่ผลงานครู
 
ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดเชิงบวก โดยคุณครูกิ่งแก้ว ศรีสวัสดิ์
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดชิงบวก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย คุณครูกิ่งแก้ว ศรีสวัสดิ์

ประกอบด้วยชุดฝึกทักษะกระบวนการคิดเชิงบวก จำนวน 10 ชุด

ชุดที่ 1 การมองโลกในแง่ดี

ชุดที่ 2 ความกระตื้อรื้อร้น

ชุดที่ 3 ความเชื่อ

ชุดที่ 4 ความยึดมั่นในคุณธรรม

ชุดที่ 5 ความกล้าหาญ

ชุดที่ 6 ความมั่นใจ

ชุดที่ 7 ความมุ่งมั่น

ชุดที่ 8 ความอดทน

ชุดที่ 9 ความสุขุม

ชุดที่ 10 การสำรวจความตั้งใจ

 
ไฟล์แนบ !!
  [ ดาวน์โหลดไฟล์1 ]
เจ้าของผลงาน : webmaster    อ่าน : 1156 ครั้ง.