ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรา
ข้อมูลบุคลากร
ครูอุบลดอทคอม
ครูสอนดีดอทคอม
เว็บไซต์โรงเรียนในฝัน
เว็บบล็อคโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ข้อสอบออนไลน์
กลุ่มงานวิชาการ (11)
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ (0)
กลุ่มงานบุคคล (0)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (10)
กลุ่มงานวิชาการ ( 5 )
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ ( 0 )
กลุ่มงานบุคคล ( 0 )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( 0 )
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง ?
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
   
   
   
เผยแพร่ผลงานครู
 
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาศิลปะ ศ31101(สาระดนตรี) โดย ครูรุ่งศักดิ์ ปทุมบาล
 

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    รายวิชาศิลปะ     ศ31101(สาระดนตรี)  เรื่อง ความรู้พื้นฐานดนตรีไทยและดนตรีสากล      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของโรงเรียนวิจิตราพิทยา  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้รายงาน  นายรุ่งศักดิ์  ปทุมบาล  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

สถานศึกษา   โรงเรียนวิจิตราพิทยา  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 
ไฟล์แนบ !!
  [ ดาวน์โหลดไฟล์2 ]
เจ้าของผลงาน : webmaster    อ่าน : 119 ครั้ง.