ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรา
ข้อมูลบุคลากร
ครูอุบลดอทคอม
ครูสอนดีดอทคอม
เว็บไซต์โรงเรียนในฝัน
เว็บบล็อคโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ข้อสอบออนไลน์
กลุ่มงานวิชาการ (11)
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ (0)
กลุ่มงานบุคคล (0)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (10)
กลุ่มงานวิชาการ ( 5 )
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ ( 0 )
กลุ่มงานบุคคล ( 0 )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( 0 )
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง ?
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
   
   
   
บุคลากรของเรา
Share ร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวให้เพื่อน 

รายละเอียดบุคลากร
ชื่อ - สกุล :  
นายจำลอง ชมอินทร์ 
ตำแหน่ง :  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วุิฒิ :  
การบริหารการศึกษา ( กศ.ม.)
เบอร์โทรศัพท์ :  
081-7252538
Email :  
chum_chom@hotmail.com
อื่นๆ :  

ผลงาน

- การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา
- การพัฒนาคุณภาพครู บุคลากร นักเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม นำประชาธิปไตย

วิสัยทัศน์

"นักเรียนที่มีคุณภาพทางด้านการเรียนรู้ มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวไปสู่ประชาคมเอเซียน"

จำนวนเปิดอ่าน/ตอบ :  ( 1361 )