ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรา
ข้อมูลบุคลากร
ครูอุบลดอทคอม
ครูสอนดีดอทคอม
เว็บไซต์โรงเรียนในฝัน
เว็บบล็อคโรงเรียนวิจิตราพิทยา
ข้อสอบออนไลน์
กลุ่มงานวิชาการ (11)
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ (0)
กลุ่มงานบุคคล (0)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (10)
กลุ่มงานวิชาการ ( 5 )
กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ ( 0 )
กลุ่มงานบุคคล ( 0 )
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ( 0 )
ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไรบ้าง ?
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
   
   
   
ข้อมูลพื้นฐาน
Share ร่วมแบ่งปันข้อมูลข่าวให้เพื่อน 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

 

  

 สีขาว หมายถึง ความสะอาด ความบริสุทธิ์ ความพร้อมที่จะรับการถ่ายทอดวิชาความรู้

  • สีเขียว หมายถึง ความชุ่มชื่น ความร่มเย็น ความอุดมสมบูรณ์ ผู้ที่ก่อตั้งโรงเรียนวิจิตราพิทยา คือมณฑลทหารบกที่ 6( ปัจจุบันคือ มณฑลทหารบกที่ 22 )

  

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

  • ต้นประดู่